ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ 2022 - 2025, CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC TÂY NGUYÊN THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ 2022 - 2025, CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC TÂY NGUYÊN THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG


Ngày 6/8/2022 Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Bắc Tây Nguyên thuộc Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội với sự có mặt của đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư đảng ủy Liên đoàn.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ 2022 - 2025,  CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC TÂY NGUYÊN  THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG
Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư đảng ủy Liên đoàn phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Bắc Tây nguyên là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung. Tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ 07 đảng viên trong kỳ giảm 03 đảng viên, và kết nạp 03 đảng viên, không có đảng viên nữ. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân 04 đồng chí; nhân viên kỹ thuật 04 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị 04 đảng viên.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ 2022 - 2025,  CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC TÂY NGUYÊN  THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG
Đồng chí Lương Anh Tuấn phát biểu tham luận tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Bắc Tây Nguyên đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Liên đoàn giao và tích cực tìm kiếm tạo thêm nhiều công ăn việc làm, góp phần tăng thu nhập cho viên chức và người lao động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã phát huy vai trò tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ 2022 - 2025,  CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC TÂY NGUYÊN  THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG
Đồng chí Phan Vĩnh Lợi phát biểu tại Đại hội
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ 2022 - 2025,  CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC TÂY NGUYÊN  THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG
Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư đảng ủy Liên đoàn tặng hoa chia tay đồng chí Cao Minh Hoàng thôi tham gia Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ 2022 - 2025,  CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC BẮC TÂY NGUYÊN  THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG
Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư đảng ủy Liên đoàn tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội lần thứ XVI (2022-2025), đã bầu Bí thư, Phó Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Hợp được bầu Bí thư và đồng chí Lương Anh Tuấn được bầu Phó Bí thư Chi bộ.Đối tác

 
>