Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ XIII (2020 - 2025)


Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm; đồng chí Trịnh Đình Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng 62 đảng viên đến từ 8 chi bộ trực thuộc Liên đoàn.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Toàn cảnh Đại hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

            Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Ton - Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025).

            Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm, Liên đoàn đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tài nguyên nước được giao, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch giao, nổi bật là việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ TNN, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; sản xuất dịch vụ TNN và sản xuất khác vẫn được duy trì và phát triển. Kết quả công tác điều tra TNN của Liên đoàn trong nhiệm kỳ đã tạo được nguồn dữ liệu về tài nguyên nước, là cơ sở thực hiện các công tác quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cấp nước sinh hoạt cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

            Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tài nguyên nước, nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước bền vững và hiệu quả; bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài, trước diễn biến phức tạp của khô hạn, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đồng chí Nguyễn Ton - Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn thông qua Báo cáo chính trị Đại hội

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm cũng đã ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Liên đoàn. Từ thực tiễn của quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Liên đoàn cần tập trung trí tuệ, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tài nguyên nước được giao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

            Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XIII nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025) và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Ban Chấp hành khóa XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

            Sau một ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã diễn ra thành công tốt đẹp.

            Sau đây là một số hình ảnh Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)

 
 Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy Liên đoàn phát biểu khai mạc Đại hội


Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Bí thư chi bộ Đoàn TNN duyên hải miền Trung phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Bí thư chi bộ Khối Kỹ thuật phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đồng chí Lý Thành Phương - Bí thư chi bộ Khối Sản xuất phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đồng chí Cao Minh Hoàng – Bí thư chi bộ, Đoàn trưởng Đoàn TNN Bắc Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội .

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đồng chí ngô Gia Khánh – Bí thư chi bộ Khối Nghiệp vụ phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Bí thư chi bộ Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Trung phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đồng chí Đỗ Hồng Lệnh – Bí thư chi bộ Đoàn TNN Trung Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 - 2025)


Đ/c Nguyễn Quang Huy - thay mặt Đảng ủy Liên đoàn tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia BCH khóa XIIIĐối tác