Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 CỦA ĐẢNG BỘ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu của Đảng ủy Trung tâm QH&ĐTTNNQG

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2015, tại Hà Nội, các đại biểu đại diện cho đảng viên của Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt

Tại Đại hội, đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường


Đối tác

 
>