Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG


Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 236 - KH/ĐULĐ ngày 13/11/2019 của Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung về Đại hội Đảng các chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ Liên đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022, từ ngày 06/02/2020 đến ngày 29/02/2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn đã lần lượt tiến hành Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo đại hội các Chi bộ có đồng chí Nguyễn Quang Huy, UVBTV Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách; đồng chí Nguyễn Ton, Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn, Phó Liên đoàn trưởng; đồng chí Ngô Gia Khánh, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Liên đoàn.
Tại các Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, các ý kiến tham luận, đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đảng ủy Liên đoàn đã đánh giá cao công tác tổ chức đại hội, các Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng, học tập Nghị quyết được triển khai thường xuyên, có hiệu quả; Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đảng ủy Liên đoàn cũng mong muốn các Chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tập trung vào một số giải pháp có tính đột phá, chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn; tổ chức sinh hoạt đúng quy định; thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng; xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ; tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Các Đại hội Chi bộ đã bầu được các cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đại hội Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Trung Tây nguyên

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đại hội Chi bộ Khối Kỹ thuật

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đại hội Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Nam Tây nguyên

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đại hội Chi bộ Đoàn tài nguyên nước duyên hải miền Trung

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đại hội Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Bắc Tây nguyên

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đại hội Chi bộ Khối Sản xuất

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đại hội chi bộ Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Trung

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ

Lại Thị Lương


Đối tác