Liên hệ

Thông tin liên hệ

captcha

Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung

Địa chỉ: Số 264, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: +84 258 3 831 989 - Fax: +84 258 3 831 095

Email: vpqh.mientrung@gmail.com

Xem bản đồ

Đoàn tài nguyên nước Trung Trung Bộ

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Fax: +84 257 3 847 145

Email: diachat703@gmail.com

Xem bản đồ

Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Trung

Địa chỉ: Số 264, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: +84 258 3 541 559 

Email: quantracmientrung@gmail.com

Xem bản đồ

Đoàn tài nguyên nước Bắc Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 16 - Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: +84 259 3 719 217 - Fax: +84 259 3 824 278

Xem bản đồ

Đoàn tài nguyên nước Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 25 - Trương Công Định, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại: +84 262 3 851 441 - Fax: +84 262 3 858 764

Email: doantrungtaynguyen@gmail.com

Xem bản đồ

Đoàn tài nguyên nước Nam Tây Nguyên

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 45, Phan Đình Phùng, phường 2, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Fax: +84 263 3 864 134.

Xem bản đồ