Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC


1. Văn phòng

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Quy hoạch tài nguyên nước.

4. Phòng Điều tra tài nguyên nước mặt.

5. Phòng Điều tra tài nguyên nước dưới đất.

6. Phòng Quan trắc tài nguyên nước.

7. Trung tâm Phân tích - Thí nghiệm miền Trung và Tây Nguyên.

8. Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước miền Trung và Tây Nguyên.

9. Đoàn tài nguyên nước Trung Trung Bộ (trụ sở tại phường 9, thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên).

10. Đoàn tài nguyên nước Nam Trung Bộ (trụ sở tại thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận).

11. Đoàn tài nguyên nước Bắc Tây Nguyên (trụ sở tại thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai).

12. Đoàn tài nguyên nước Trung Tây Nguyên (trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk).

13. Đoàn tài nguyên nước Nam Tây Nguyên (trụ sở tại thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng).Đối tác