Chủ đề Ngày Nước thế giới qua mỗi năm

CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI QUA MỖI NĂM


Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14 tháng 6 năm 1992, Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết lấy Ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993. Mỗi năm, Liên Hợp Quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu.

Ngày Nước thế giới năm 2020 có chủ đề là “Water and Climate change” (Nước và Biến đổi khí hậu) nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên nước theo đó các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước giúp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và tăng tính thích ứng với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Chủ đề Ngày Nước thế giới qua mỗi năm
Ngày Nước thế giới 22 tháng 03 năm 2020 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là  “Nước và Biến đổi khí hậu”

Dưới đây là chủ đề của Ngày Nước Thế giới qua từng năm như sau:
 
Năm 2020: Nước và Biến đổi khí hậu
Năm 2019: Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau
Năm 2018 - Nước với thiên nhiên
Năm 2017 - Nước thải
Năm 2016 - Nước và Việc làm
Năm 2015 - Nước là cốt lõi của phát triển bền vững
Năm 2014 - Nước và Năng lượng
Năm 2013 - Hợp tác vì nước
Năm 2012 - Nước và an ninh lương thực
Năm 2011 - Nước cho phát triển đô thị
Năm 2010 - Nước sạch cho một thế giới khỏe mạnh
Năm 2009 - Chia sẻ nguồn nước, Chia sẻ cơ hội
Năm 2008 - Năm Quốc tế về Vệ sinh
Năm 2007 - Đối phó với tình trạnh khan hiếm nước
Năm 2006 - Nước và Văn hóa
Năm 2005 - Nước cho cuộc sống 2005 – 2015
Năm 2004 - Nước và thiên tai
Năm 2003 - Nước cho tương lai
Năm 2002 - Nước để phát triển
Năm 2001 - Nước và sức khỏe
Năm 2000 - Nước cho thế kỷ 21
Năm 1999 - Mọi người đều ở “hạ lưu”
Năm 1998 - Nước ngầm - nguồn tài nguyên vô hình
Năm 1997 - Nước trên thế giới liệu có đủ?
Năm 1996 - Nước cho các thành phố đang khát
Năm 1995 - Nước và Phụ nữ
Năm 1994 - Chăm sóc tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi người
(Nguồn: http://dwrm.gov.vn/)


Đối tác