Các phòng chức năng

BAN LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN

30/10/2015

BAN LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN... Chi tiết


VĂN PHÒNG

30/10/2015

Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chánh văn phòng: Ngô Gia Khánh - CN. Kinh tế... Chi tiết


PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

01/11/2015

Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kế toán trưởng - Trưởng phòng: Nguyễn Quang Huy - ThS. Kinh tế... Chi tiết


ĐOÀN QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

01/11/2015

Số 264, đường số 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phó Đoàn trưởng phụ trách: Th.s. Đỗ Anh Tuấn... Chi tiết


PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC

01/11/2015

Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trưởng phòng: Nguyễn Ton - ThS. Địa chất Thủy văn... Chi tiết


Đối tác