Các phòng chức năng

LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN

01/11/2018

BAN LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN... Chi tiết


PHÒNG ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC

01/10/2018

Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Trưởng phòng: Nguyễn Trung Phát - CN. Địa chất... Chi tiết


PHÒNG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

01/09/2018

Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Trưởng Phòng: TS. Vũ Mạnh Hải... Chi tiết


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH - THÍ NGHIỆM TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

01/11/2015

Địa chỉ: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Giám đốc: Lý Thành Phương - KS. Trắc Địa... Chi tiết


VĂN PHÒNG

30/10/2015

Trụ sở: Số 264, đường 2/4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Chánh văn phòng: Ngô Gia Khánh - CN. Kinh tế... Chi tiết


Đối tác

 
>