Các hoạt động khác

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 -...

27/05/2020

Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.... Chi tiết


HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

27/07/2020

Ngày 19/7/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.... Chi tiết


HỘI THAO KHỐI VIỆN – PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

16/07/2020

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG TẠI HỘI THAO KHỐI VIỆN – PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020... Chi tiết


Đối tác