Các hoạt động khác

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

14/01/2019

Ngày 14/01/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019.... Chi tiết


Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung lần...

14/01/2019

Ngày 14/01/2019, Công đoàn cơ sở thành viên Liên đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự Đại hội có đồng Trịnh Đình Duyên - Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên... Chi tiết


Thông báo tuyển dụng viên chức

16/01/2019

Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung cần tuyển viên chức ngành Tài nguyên Môi trường... Chi tiết


Lễ công bố Quyết định giao phụ trách Liên đoàn và Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Liên đoàn trưởng Liên...

20/11/2018

Ngày 16/11/2018, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, giao nhiệm vụ phụ trách... Chi tiết


HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO DAMREY

16/11/2017

Ngày 04/11/2017, bão Damrey đã càn quét qua địa phận tỉnh Khánh Hòa và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, bão Damrey đã làm tốc mái 03 nhà riêng của cán bộ Cơ quan Liên đoàn... Chi tiết


Đối tác