Các hoạt động khác

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung nhiệm kỳ XIII (2020 -...

27/05/2020

Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.... Chi tiết


HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

27/07/2020

Ngày 19/7/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.... Chi tiết


HỘI THAO KHỐI VIỆN – PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

16/07/2020

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG TẠI HỘI THAO KHỐI VIỆN – PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020... Chi tiết


Hoạt động của Đoàn Đại biểu Liên đoàn tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên...

11/06/2020

Trong các ngày 09 và 10/6/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Trung tâm và Hội nghị điển hình tiên tiến lần... Chi tiết


Chủ đề Ngày Nước thế giới qua mỗi năm

17/03/2020

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14 tháng 6 năm 1992, Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết lấy Ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và... Chi tiết


Đối tác