Bình Định phê duyệt bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

BÌNH ĐỊNH PHÊ DUYỆT BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 2219/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai thác dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Bình Định phê duyệt bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Hoạt động khoan thăm dò khai thác nước dưới đất. Ảnh minh họa

Theo đó, Danh mục, Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất có diện tích 664,65 km2/2.434,45 km2 thuộc 74/104 xã, phường, thị trấn của vùng thực hiện dự án.

Danh mục, Bản đồ khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất có diện tích 1.299,50 km2/2.434,45 km2 thuộc 103/104 xã, phường, thị trấn của vùng thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở TN&MT Bình Định tổ chức công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế, khu vực đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và việc đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định.

Căn cứ Danh mục, Bản đồ các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được phê duyệt, tổ chức thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu và lập danh sách các công trình khai thác nước dưới đất hiện có thuộc các vùng hạn chế đã được công bố; lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ.

Đồng thời, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định mực nước hạ thấp trong khai thác nước dưới đất và việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh (theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ TN&MT).

Hàng năm, tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 5 năm (hoặc trong những trường hợp cần thiết) chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất phù hợp với tình hình thực tế.

(Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn)


Đối tác

 
>