Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 10.2015 vùng Tây Nguyên

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TN NDĐ THÁNG 10.2015 VÙNG TÂY NGUYÊN


Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Pansy5Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 tầng Q

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2015.

Chi tiết xem: Tại đây

(Nguồn: http://nawapi.gov.vn/)


Đối tác

 
>