Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Nam Trung Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 7 NĂM 2016 VÙNG NAM TRUNG BỘ


         Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 8 và tháng 9 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp).
        I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với mực nước trung bình tháng 6: mực nước có giá trị dâng và hạ, với 9/22 công trình có mực nước hạ, 9/22 công trình có mực nước dâng, 4/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD), giá trị dâng cao nhất là 0,53m tại TT.Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD) Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,38m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,04m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

NamtrungBoT7-2016

        Xem chi tiết: Tại đây
(Nguồn: http://nawapi.gov.vn)


Đối tác

 
>