BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 05 NĂM 2016 VÙNG TÂY NGUYÊN

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 05 NĂM 2016 VÙNG TÂY NGUYÊN


        Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6, 7 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
         I. Tổng quan diễn biến mực nước
         I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) Diễn biến mực nước dưới đất tháng so với giá trị trung bình tháng 4: mực nước có xu thế dâng là chính, có 16/32 công trình có mực nước dâng, 7/32 công trình có mực nước hạ và 9/32 công trình có mực dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,26m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,43m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (C7a). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,98m tại Ninh Gia-ĐứcTrọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,94m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng.

Btint5-2015tn        Xem Chi Tiết: Tại Đây
(Nguồn: http://nawapi.gov.vn)


Đối tác

 
>