Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ

BÀN GIAO HỒ SƠ, SẢN PHẨM CỦA CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TÀI NGUYÊN NƯỚC CHO CÁC TỈNH KHU VỰC NAM TRUNG BỘ


Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các đia phương để sử dụng cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quy hoạch đã có kế hoạch bàn giao các hồ sơ, sản phẩm này cho các địa phương trên toàn quốc, trong đó có khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trước đó, để việc bàn giao được thực hiện theo đúng quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi đến UBND các tỉnh/thành phố của khu vực để liên hệ về việc bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các dự án tài nguyên nước này, đồng thời giao Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đơn vị chủ trì thực hiện các đề án, dự án về tài nguyên nước, chịu trách nhiệm chính thực hiện công tác bàn giao. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã có văn bản ủy quyền cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện việc bàn giao cho các tỉnh/thành phố của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về phía các địa phương, UBND tỉnh cũng đã có văn bản giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối thực hiện việc tiếp nhận các hồ sơ, sản phẩm nêu trên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn đã tiến hành công tác bàn giao cho các địa phương của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ, sản phẩm được bàn giao thuộc các đề án, dự án tài nguyên nước lớn được thực hiện trong các năm gần đây, bao gồm: Đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn”- Giai đoạn I; Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, và Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. Các hồ sơ, sản phẩm bao gồm: các hồ sơ sản phẩm kỹ thuật, gồm: các báo cáo kỹ thuật, các bản đồ, bản vẽ và các tập thông số kỹ thuật kèm theo; và (2) các lỗ khoan đã thi công của các đề án, dự án nêu trên.

Tại các buổi lễ bàn giao, ngoài việc trình bày về mục đích, ý nghĩa của việc cần phải tiến hành bàn giao các hồ sơ, sản phẩm nêu trên cho các địa phương nhằm khai thác, sử dụng cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, cũng như ứng phó với các điều kiện khó khăn về tài nguyên nước trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp thời gian qua, Liên đoàn cũng đã tiến hành giới thiệu khái quát những nét chính về hồ sơ, sản phẩm sẽ được bàn giao cho từng địa phương, cũng như giới thiệu khái quát về ý nghĩa sử dụng của các hồ sơ sản phẩm này. Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng đã phối hợp với các địa phương tiến hành bàn giao ngoài thực tế các lỗ khoan nghiên cứu, khai thác nước dưới đất thuộc các đề án, dự án đã nêu. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các Sở đánh giá cao lỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung trong việc bàn giao bộ hồ sơ, sản phẩm này cho địa phương, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, đây là những nguồn tư liệu quý giá cho địa phương trong việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước của địa phương. Đại diện các đơn vị nhận bàn giao là các Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cam kết sẽ tư vấn cho UBND tỉnh có cơ chế, chính sách để sử dụng hiệu quả nguồn tư liệu này. Đặc biệt, là việc lên kế hoạch sử dụng những lỗ khoan khai thác nước dưới đất thuộc các đề án, dự án nêu trên trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho bà con nhân dân để ứng phó với các điều kiện khó khăn, khan hiếm về tài nguyên nước trong bối cảnh diễn biến xấu của hạn hán và xâm nhập mặn đã, đang và sẽ xảy ra ở rất nhiều khu vực.

Bên cạnh việc bàn giao, với tư cách là đơn vị tư vấn chuyên ngành về tài nguyên nước, có bề dày kinh nghiệm hàng chục năm thực hiện các đề, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn khu vực, Liên đoàn cũng đã có những hoạt động trao đổi, tư vấn cho các địa phương về một số giải pháp, công việc cần thực hiện để đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại mội địa phương theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý tài nguyên nước nói riêng, và tài nguyên môi trường nói chung. Liên đoàn cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Một số hình ảnh:

Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho tỉnh Phú Yên
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho tỉnh Quảng Nam
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho Thành phố Đà Nẵng
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho tỉnh Ninh Thuận
Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ
Bàn giao sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho tinh Bình Thuận


Đối tác

 
>