Kiểm tra kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022 các nhiệm vụ tài nguyên nước theo đặt hàng của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đối với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

 11/03/2022
Thực hiện Công văn số 86/TNNQG ngày 15/02/2022 về Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai thi công nhiệm vụ năm 2022 và Chương trình công tác năm 2022 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện, Đoàn kiểm tra của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó trưởng đoàn đã đến làm việc với Liên đoàn từ ngày 28/02/2022 đến hết ngày 05/03/2022. Về phía đơn vị được kiểm tra, Liên đoàn đã bố trí Lãnh đạo và các bộ phận, cá nhân liên quan, gồm: Trưởng/phó các phòng quản lý; chủ nhiệm các đề án, dự án; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Liên đoàn làm việc để phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu và tham gia các đợt kiểm tra thực địa cùng đoàn kiểm tra.
Mục đích của đợt kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý trong thi công các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao một cách hiệu quả. Theo đó, sáng ngày 28/02/2022, tại phòng họp Liên đoàn, ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc, Phó trưởng đoàn và đoàn công tác đã làm việc với Lãnh đạo Liên đoàn và các bộ phận, cá nhân có liên quan. Hội nghị đã thống nhất nội dung, chương trình của đợt kiểm tra này gồm:
- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2021.
- Kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai thi công thực địa các nhiệm vụ năm 2022 gồm:
+ Dự án: Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.
+ Dự án: Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Kôn – Hà Thành và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
+ Dự án: Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.
+ Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và “Quan trắc môi trường nước dưới đất” khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Toàn cảnh phiên họp khai mạc, thông qua kế hoạch kiểm tra

Toàn cảnh phiên họp khai mạc, thông qua kế hoạch kiểm tra

Thực hiện chương trình đề ra, từ ngày 01/03 đến hết ngày 04/03 năm 2022, Đoàn công tác đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra tại thực địa tại các địa điểm thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ đã nêu tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, vv…
Một số hình ảnh kiểm tra thực địa

Kiểm tra, đối chiếu kết quả công tác bơm nước thí nghiệm tại lỗ khoan thuộc dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại tỉnh Kon Tum

Kiểm tra công tác đo lưu lượng tối thiểu thuộc dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Kôn – Hà Thành và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững” tại Bình Định

Kiểm tra công tác quan trắc nước mặt, nước dưới đất, lấy và phân tích mẫu môi trường tại Lâm Đồng

Từ kết quả kiểm tra, ngày 05/03/2022, Đoàn công tác đã họp, tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện và có những chỉ đạo, góp ý cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Liên đoàn. Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc thay mặt cho đoàn kiểm tra đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện các dạng công tác của Liên đoàn năm 2021 là đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu theo đặt hàng của Trung tâm; việc triển khai kế hoạch năm 2022 là chủ động, phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu. Đồng thời cũng đưa một số vấn đề lớn, cần quan tâm để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ, bao gồm:
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm các dạng công tác đã được nghiệm thu năm 2021 của Liên đoàn theo quy định dựa trên các góp ý của Đoàn kiểm tra;
- Liên đoàn khẩn trương phối hợp với Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước xây dựng các chương trình kế hoạch lấy mẫu quan trắc tài nguyên nước và quan trắc môi trường một cách nhịp nhàng, đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch;
- Tiếp tục thực hiện các dạng công tác theo kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Liên đoàn để đảm bảo khối lượng, tiến độ và chất lượng thi công các đề án.

Ông Triệu Đức Huy- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Liên đoàn trưởng phu trách đã phát biểu ghi nhận những ý kiến qúy báu của Đoàn kiểm tra và cam kết sẽ chỉ đạo các bộ phận, cá nhân và các đơn vị thi công của Liên đoàn thực hiện nghiêm chỉnh các ý kiến chỉ đạo, đảm bảo thi công đạt yêu cầu và hoàn thiện toàn diện các mặt công tác của Liên đoàn.
Kết quả của đợt kiểm tra đã giúp Liên đoàn có những điều chỉnh cần thiết về chương trình công tác, nhằm hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm của các dạng công tác đã thực hiện năm 2021 và hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022 của Liên đoàn, đảm bảo về khối lượng, tiến độ và chất lượng thực hiện các dạng công tác. Qua đó, khẳng định vị thế và năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Liên đoàn với Trung tâm và các địa phương trên địa bàn công tác của Liên đoàn.

Toàn cảnh phiên họp kết luận đợt kiểm tra

 
>