Khánh Hòa: Dự kiến khảo sát nguồn nước dưới đất tại 4 khu vực

 07/06/2021

Để thực hiện việc trên, Sở có văn bản đề nghị UBND thành phố Cam Ranh, các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa có ý kiến về các vùng dự kiến điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất.

Trước đó, Sở TN&MT nhận được công văn của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) về việc rà soát các vùng điều tra thuộc Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” - tỉnh Khánh Hòa.
                                                                                                                                Nguồn tin: Monre.gov.vn

 
>