Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2019: “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

 21/03/2019

Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển năm 1992 tổ chức ở Rio, Brazil, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 22 tháng 3 là Ngày Nước thế giới được tổ chức hằng năm. Mỗi năm Liên Hợp Quốc chọn một chủ đề cho Ngày Nước thế giới nhằm tập trung giải quyết các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu. Ngày Nước thế giới 2019 có chủ đề là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” hướng đến đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của cộng đồng nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6). Theo đó, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững.

Các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày Nước thế giới 2019: “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bao gồm: Nước cho phụ nữ; Nước cho nơi làm việc, sản xuất; Nước cho nông thôn; Nước cho người tị nạn; Nước cho các bà mẹ; Nước cho trẻ em; Nước cho học sinh, sinh viên; Nước cho những người bản địa, thiểu số; Nước cho người khuyết tật; Nước cho cộng đồng của những người đồng tính;…
Hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ ngành và địa phương có liên quan tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 và Lễ Khai mạc Tuần lễ nước quốc tế Việt Nam năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Almaz - Vinhomes River Side, Long Biên, Hà Nội với mục tiêu tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong việc bảo vệ nguồn nước, chia sẻ cơ hội sử dụng và hưởng lợi từ nguồn nước cho tất cả mọi người.

Các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 năm 2019, bao gồm:

- Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019;

- Công bố và bàn giao sản phẩm tài nguyên nước cho các tỉnh phía Bắc (gồm: 1. Bộ Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000 quốc gia; 2. Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Giai đoạn I; 3. Kết quả điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; 4. Quản lý nước dưới đất ở các đới ven biển).

- Lễ Khai mạc Tuần lễ nước quốc tế Việt Nam năm 2019 (VACI 2019).

- Khai mạc Hội thảo phiên toàn thể chủ đề: “Giải pháp nước thông minh – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các Hội thảo khoa học chuyên đề (Nước và con người, Công nghệ lưu vực sông thế kỉ 21, Rủi ro thiên tai và khí hậu, Quản lý và Quy hoạch tài nguyên nước).

Các hoạt động truyền thông quảng bá Ngày Nước thế giới: đưa tin bài về nội dung Ngày Nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; Treo băng rôn, áp phích về chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019; Trưng bày tranh ảnh về nước, môi trường, thiên nhiên; Trưng bày các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch, điều tra, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên phạm vi cả nước bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.