Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 14/01/2019
Ngày 14/01/2019, Công đoàn cơ sở thành viên Liên đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự Đại hội có đồng Trịnh Đình Duyên - Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn, cùng 52 đại biểu, đại diện cho 217 cán bộ, đoàn viên CSTV Liên đoàn.


Toàn cảnh Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Gia Khánh, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn báo cáo tổng kết các hoạt động Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ, công tác công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn CSTV Liên đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình hoạt động của Liên đoàn, phát huy vai trò, chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đảm bảo công khai - dân chủ - công bằng, ổn định tư tưởng và đời sống cán bộ, công nhân viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua lao động sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, xây dựng tổ chức Công đoàn Liên đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Ngô Gia Khánh báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Chấp hành Công đoàn Liên đoàn phấn đấu toàn thể cán bộ, công nhân viên bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo đúng pháp luật, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đại hội tập trung thảo luận, bàn bạc các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ tài nguyên nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Đình Duyên - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm đã ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn CSTV Liên đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới các đoàn viên công đoàn đoàn kết, phấn đấu thực hiện toàn diện, đạt hiệu quả cao các nhiệm vầoti nguyên nước được giao hàng năm; chủ động phối hợp với chính quyền đưa ra các giải pháp tổ chức, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng công việc, tạo điều kiện tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, việc làm cho người lao động; phấn đấu Công đoàn CSTV Liên đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc hàng năm; Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chú trọng đến môi trường lao động, an toàn lao động, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên.

Đồng chí Trịnh Đình Duyên  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí có đủ năng lực và phẩm chất chính trị vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Liên đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024 cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để công tác Công đoàn đạt hiệu quả cao, tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Liên đoàn; chăm lo, bảo vệ và cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội


Chia tay BCH nhiệm kỳ 2013 - 2018Tặng bằng khen của Công đoàn Bộ và Trung tâm cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Lại Thị Lương (CVWRPI)